05 28

SZKOLENIA PIERWSZA POMOC ELBLĄG


 

Zakres i tematyka szkoleń:                                            
 • Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy;
 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy;
 • Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. Badanie wstępne, szczegółowe poszkodowanego;
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne;
 • Omdlenia;
 • Zadławienia;
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych;
 • Opatrywanie ran;
 • Urazy i obrażenia głowy;
 • Urazy i obrażenia kręgosłupa;
 • Urazy i obrażenia narządu ruchu;
 • Urazy i obrażenia brzucha;
 • Amputacja urazowa, zmiażdżenia;
 • Urazy miednicy;
 • Urazy i obrażenia klatki piersiowej;
 • Wstrząs – definicja, przyczyny, postępowanie;
 • Oparzenia termiczne;
 • Oparzenia chemiczne;
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia;
 • Podtopienia;
 • Hipotermia;
 • Drgawki – postępowanie;
 • Porażenie prądem;
 • Podstawowe informacje o zastosowaniu AED.

 

SZKOLENIA DLA OSP ELBLĄG

Dodatkowo dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz współpracujących:


ratownictwo.edu.pl KSRG

 
 

Dodatkowo dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz współpracujących:

 • Posługiwanie się standardowym zestawem ratowniczym R-1, R-2 oraz podręcznymi środkami opatrunkowymi. Możliwości taktyczno – techniczne sprzętu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy medycznej;
 • Doskonalenie wiedzy dotyczącej procedur ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy medycznej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na podstawie aktualnych wytycznych Komendy Głównej PSP do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG.